Vrsta podatkaVrednost
Dnevna količina načrpane vode86.024 m3
Nivo podzemne vode281,48 m n.m.
Temperatura podzemne vode11,0 °C
Temperatura pitne vode na območju Dravlje10,3 °C
Temperatura pitne vode na območju Štepanjsko naselje9,8 °C
Dnevna količina očiščene odpadne vode na CČN Ljubljana64.688 m3

Podatki za dan: 22. 1. 2019