Vrsta podatkaVrednost
Dnevna količina načrpane vode97.337 m3
Nivo podzemne vode281,90 m n.m.
Temperatura podzemne vode10,8 °C
Temperatura pitne vode na območju Dravlje12,0 °C
Temperatura pitne vode na območju Štepanjsko naselje13,2 °C
Dnevna količina očiščene odpadne vode na CČN Ljubljana54.306 m3

Podatki za dan: 15. 6. 2019