Vrsta podatkaVrednost
Dnevna količina načrpane vode86.016 m3
Nivo podzemne vode282,03 m n.m.
Temperatura podzemne vode11,1 °C
Temperatura pitne vode na območju Dravlje10,7 °C
Temperatura pitne vode na območju Štepanjsko naselje10,5 °C
Dnevna količina očiščene odpadne vode na CČN Ljubljana87.326 m3

Podatki za dan: 18. 3. 2019